Länkar

Våra samarbetspartners

Boverket-Myndigheten-samhällsplanering-byggande-boende

www.boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Byggingenjör-Logga

www.bygging.se
Svenska Byggingenjörers Riksförbund – SBR – är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. SBR ger tillgång till en tvärfacklig mötesplats för diskussion och fortbildning som tar sikte på att stödja medlemmarnas yrkesroller.

byggkeramikradet-logga

www.bkr.se
Byggkeramikrådet är ett serviceorgan med branschföreningen PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening och Kakelföreningen som huvudmän. Rådet arbetar bland annat med utbildning av plattsättare och arbetsledare.

Golvbranschen-Logga

www.golvbranschen.se
Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. Inom organisationen finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar; GFF (återförsäljare) och GLF (leverantörer).