Husbesiktning

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning görs efter att byggprojektet är färdigställt och är en kontroll för att undersöka så att kraven och åtagandet som entreprenören lovat kund efterföljs och hålls. Besiktningen är en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar. I en entreprenadbesiktning kan ingå förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning.

Allmän byggkonsultation

Rådgivning kring byggteknik och materialval m.m.