Länkar

 

www.boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

 

 

 

 

www.golvbranschen.se
Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. Inom organisationen finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar; GFF (återförsäljare) och GLF (leverantörer).

 

www.bygging.se
Svenska Byggingenjörers Riksförbund - SBR - är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. SBR ger tillgång till en tvärfacklig mötesplats för diskussion och fortbildning som tar sikte på att stödja medlemmarnas yrkesroller.
 

 

www.bkr.se
Byggkeramikrådet är ett serviceorgan med branschföreningen PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening och Kakelföreningen som huvudmän. Rådet arbetar bland annat med utbildning av plattsättare och arbetsledare.