Husbesiktning

Verksamheten startades i juni 2005 och drivs av mig Peter Lorentzson. Jag har över 40 års erfarenhet som arbetsledare/besiktningsman inom byggsektorn och jag är av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkänd besiktningsman. Jag är också godkänd besiktningsman enligt BKR (Byggkeramikrådet) och (Golvbranschens Riksorganisation) och SP samt KA.

Min kundkrets består av såväl mindre byggföretag som kommuner, privatpersoner och fastighetsägare. Jag är verksam i hela Östergötland, främst Motala och Linköping.

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning görs efter att byggprojektet är färdigställt och är en kontroll för att undersöka så att kraven och åtagandet som entreprenören lovat kund efterföljs och hålls. Besiktningen är en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar. I en entreprenadbesiktning kan ingå förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning.

Energideklarationer

I en energideklaration samlas information om fastigheten/byggnadens energianvändning. Energianvändningen kartläggs och dokumenteras och eventuella åtgärder för energibesparing listas. Efter genomförd besiktning så skickas uppgifterna till Boverket.

 

Allmän byggkonsultation

Rådgivning kring byggteknik och materialval m.m.